+
Termékcsoportok
Menü

Általános Szerződési Feltételek

ÁSZF

Az Általános Szerződési Feltétel (ÁSZF) a szolgáltató és az ügyfél (vevő) jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

A szolgáltató

1.      A www.bbgarden.eu online áruház szolgáltatója Balasáné Ocskó Szilvia egyéni vállalkozó (továbbiakban ’Szolgáltató’).

2.      Szolgáltató cégneve: Balasáné Ocskó Szilvia e.v.

3.      Szolgáltató székhelye: 6044 Kecskemét-Hetényegyháza, Úrihegy tanya 193/B

4.      Szolgáltató postai címe: 6044 Kecskemét-Hetényegyháza, Úrihegy 193/B

5.      Szolgáltató email címe: info@bbgarden.eu

6.      Szolgáltató telefonszáma: +36-70-329-9390, +36-70-329-8230

7.      Képviselő neve: Balasáné Ocskó Szilvia

8.      Számlavezető pénzintézet: K&H Bank (számlaszám:10401165-77505351-51491009, cím:1095 Budapest, Lehner Ödön Fasor 9., tel: 061/20/30/70/335-3355)

9.      A szolgáltató a jogszabályok szerint 479102 főtevékenységi számon Csomagküldő, internetes kiskereskedelmi tevékenységet folytathat.

10.  Szolgáltató nyilvántartási száma: 36947515

11.  Szolgáltató adószáma: 66636267-1-51

12.  Tárhely szolgáltató: Peller Endre egyéni vállalkozó (1092 Budapest, Ráday u. 60., tel: 06-70-933-4304, email:info@viltor.hu

Az ügyfél

Az ügyfél lehet­:

-          Magánszemély (fogyasztó): a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

-          Cég, egyéni vállalkozás, közület, intézmény, stb.: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró nem természetes személy.

Az ÁSZF hatálya

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.bbgarden.eu weboldalon (a továbbiakban webáruház) található elektronikus áruházon keresztül történik. A szerződés a felek között magyar nyelven jön létre. A webáruház szabadon látogatható. A webáruház szolgáltatásait Ön, mint Ügyfél jogosult igénybe venni, amennyiben magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

Szerződési feltételek / Rendelési információk

1. A megrendelések leadása a www.bbgarden.eu elektronikus áruházban a webáruházban, telefonon és emailben lehetséges. A webáruház termékeinek megvásárlása regisztrációhoz nem kötött. A Szolgáltató a rendeléssel kapcsolatos tájékoztatást elektronikus úton küldi meg a Vevő részére.

Rendelés menete:

-          a www.bbgarden.eu webáruházban a vásárlás előzetes regisztrációhoz nem kötött.

-          Válassza ki a megvásárolni kívánt terméket, és nyomja meg a kosár gombot (a részletek gombra kattintva az adott termékről kap részletes információt)

-          Amennyiben több terméket nem kíván vásárolni, nyomja meg a pénztár gombot

-          Amennyiben korábban regisztrált a webáruházban, akkor az ott megadott email címmel és jelszóval lépjen be. Amennyiben nem regisztrált akkor használja a regisztráció nélkül vásárolok gombot.

-          Válassza ki a kívánt szállítási módot (Választható szállítási mód részletek alatt megtekintheti az összes választható szállítási módot és azok költségeit).

-          Válassza ki a kívánt fizetési módot (utánvétel vagy elektronikus fizetés)

-          Adja meg a szállítási adatokat (a pontatlanul megadott adatokból erdő kárért a felelősség a Vevőt terheli).

-          Jelölje be, hogy magánszemélyként, vagy cégként, egyéni vállalkozóként vásárol. (Cégeknek, egyéni vállalkozóknak az adószám megadása kötelező!)

-          Adja meg a számlázási adatokat. Amennyiben a számlázási adatok megegyeznek a szállítási adatokkal, abban az esetben nem kell újra megadni az adatokat, elég a négyzetet bejelölni. A számlát elektronikus úton e-mailben vagy papír alapon ( a rendelt csomagba elhelyezve ) juttatjuk el a megrendelőhöz.

-          Amennyiben a rendeléssel kapcsolatosan bármilyen jellegű megjegyzése van (pl. szállítás későbbi időpontban, stb.), azt a megjegyzés rovatban tüntesse fel.

-          A kosárba helyezett termékek megrendelésével és a jelölőnégyzet bepipálásával Ön elfogadja az áruház vásárlásra, garanciára, valamint a személyes adatok védelmére vonatkozó irányelveit!

A rendelések feldolgozása:

-          A megrendelések feldolgozása folyamatos.

-          A megrendeléseket 48 órán belül visszaigazoljuk.

-          A megrendeléseket a visszaigazolást követően 2-5 munkanapon belül postázzuk.

A visszaigazolás minden esetben tartalmazza a Vevő által választott átvételi és fizetési módot, a rendelés értékét, a szállítási feltételeket, a termék(ek) megnevezését és darabszámát, valamint a Vevő adatait.

Amennyiben a visszaigazolás -mely tartalmazza a megrendelés feltételeit- nem érkezik meg, a Vevő mentesül az ajánlati kötöttség alól.

A megrendelés interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül melynek tartalma iktatásra, archiválásra kerül és utólagosan hozzáférhető, visszakereshető. Az iktatási szám minden esetben a megrendelés azonosítószáma.

A www.bbgarden.eu elektronikus áruházban az árak forintban értendők. Mivel a Szolgáltató alanyi adómentes, ezért a termékek nettó és bruttó ára megegyezik. A vételár áfát nem tartalmaz.

A Szolgáltató internetes csomagküldő tevékenységet kizárólag Magyarország területén végez.

2. Szolgáltató a megrendelt terméket a visszaigazolást követő 2-5 munkanapon belül a Vevő által választott szállítási módon postázza.

Ha a Szolgáltató a megadott határidőn belül nem teljesíti a rendelést, a Vevő jogosult a szerződéstől elállni.

Amennyiben a rendelés teljesítése nem lehetséges, úgy a Szolgáltató erről a Vevőt haladéktalanul tájékoztatja, valamint az előre kifizetett ellenértéket haladéktalanul, de legkésőbb 14 munkanapon belül visszautalja.

A pénz visszautalással kapcsolatban a Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli.

3. A Szolgáltató mindent megtesz a weboldalon található információk pontosságának fenntartása, illetve a készletinformációk naprakészségének érdekében. Amennyiben a szerződés létrejöttének pillanatában a Szolgáltató kereskedelmi partnere, mint a Szolgáltatón kívüli harmadik személy tevékenysége folytán a Szolgáltató által előre nem látható okból a teljesítés lehetetlenné válik, a lehetetlenülés beállta nem teszi a Szolgáltató ajánlatát alkalmassá arra, hogy a Vevőt megtévessze, mivel a Szolgáltató az ajánlat megtételekor a beszerezhetőségi adatok tekintetében a legjobb tudomása szerint járt el.

Szerződési feltételek / Elállási jog

A) A 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet értelmében a Vásárló a termék átvételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat.

Ha a Vevő eláll az üzlethelyiségen kívül kötött vagy a távollevők között kötött szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a Szolgáltatónak vagy a Szolgáltató által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni, kivéve, ha Szolgáltató vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

B) A Vásárló elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján telefonon a +36-70-329-9390, +36-70-329-8230, e-mailben a bbgarden14@gmail.com, illetőleg a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozatminta felhasználásával gyakorolhatja. A nyilatkozatot a Szolgáltató elektronikus úton biztosítja a Vevő számára.

A vevő az elállási jogát a szerződés megkötésének napja (megrendelés visszaigazolása) és a kézhezvételt követő 14 nap között indoklás nélkül gyakorolhatja.

A kézhezvétel (termék átvételének) időpontja átvevőponti átvétel esetében a rendelés átvételének időpontja, házhoz szállítás esetén a futártól történő átvétel időpontja. Ezek átvevőponti blokkal/számlával ill. a futártól kapott nyugtával bizonyíthatók. Az átvétel időpontjának hiteles bizonyítása a Vevőt terheli.  

A személyes átvételi mód esetén is megilleti Vevőt az elállási jog.

C) Elállás esetén a terméket Szolgáltató székhelyére (6044 Kecskemét-Hetényegyháza, Úrihegy tanya 193/B) Vevő a saját költségén küldje vissza. A visszaküldött, sérülésmentes termék vételárát a visszaérkezést követően haladéktalanul, de legkésőbb 14 munkanapon belül visszatérítjük, melyről elektronikus úton tájékoztatjuk a Vevőt. Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb, szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.

Elállás esetén a vásárlót kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli. A termék vételárát és a szállítási költséget (illetőleg a vásárló által ellenszolgáltatásként megfizetett összeget) csak akkor áll módunkban visszatéríteni, ha a vásárló a terméket visszaszolgáltatta, vagy kétséget kizáróan igazolta, hogy az(oka)t az elállási szándék bejelentésétől számított 14 napon belül visszaküldte. A kettő közül a korábbi időpontot vesszük figyelembe.

D) Az ellenérték visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal azonos fizetési módot alkalmazzuk, kivéve, ha a Vevő más fizetési mód alkalmazásához kifejezett beleegyezését adta. Más visszatérítési mód alkalmazása esetén a Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli.

E) Utánvéttel küldött csomagok átvételére nincs lehetőségünk.

F) A Vevő elállási jogát nem gyakorolhatja a 45/2014 Korm. rendelet 29. §-ban foglaltak esetén, különösen:

- annak a terméknek a tekintetében, amelynek ára a pénzpiacon a Szolgáltató által nem befolyásolható, 14 napos elállási határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ

- olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Szolgáltató vagy olyan termék esetében amelyet egyértelműen az Ügyfél személyére szabtak.

G) Szolgáltató követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk megtérítését illetve követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés megtérítését.

 Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: Balasáné Ocskó Szilvia e.v. 6044 Kecskemét-Hetényegyháza, Úrihegy tanya 193/B

e-mail: info@bbgarden.eu

Alulírott …. kijelentem, hogy gyakorolni kívánom elállási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

Rendelés egyedi azonosító száma:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztónak minősülő Vásárló(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt,………………………………..

Szerződési feltételek / Kellékszavatosság, jótállás, garancia

A) A megrendelt termék(ek) hibája esetén a Vevő a Polgári Törvénykönyvről szóló 45/2014. (II.26.) Kormány rendelet alapján kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben.

Kellékszavatossági igényként a Vevő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti, kivéve, ha a javítás vagy csere lehetetlen, vagy a Szolgáltató számára aránytalan többletköltséggel járna.

Ha a Vevő a javítást vagy cserét nem kérte, illetve kérhette, arányos árleszállítást igényelhet. A terméket a Szolgáltató költségére kijavíthatja, illetve kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől, ha a kijavítás vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Az érdekmúlás érdemi bizonyítása a Vevő kötelessége.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A Vevőnek lehetősége van a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra áttérni, azonban az áttérés költsége a Vevőt terheli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

A Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. A kellékszavatosság elévülési határideje a szerződés teljesítésétől számított 2 év. Ezen túli szavatossági igényét már nem érvényesítheti. Használt termék esetén a kellékszavatosság határideje 6 hónap. A teljesítéstől számított 6 hónapon belül kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén, továbbá a számla vagy annak másolata felmutatásán/megküldésén túl nincs egyéb feltétele. A teljesítéstől számított 6 hónap leteltét követően azonban már a Vevő köteles bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt.

B) Kellékszavatosság helyett a Vevő a gyártóval vagy a forgalmazóval szemben termékszavatossági igényt is érvényesíthet.

Termékszavatosság esetén a Vevő kizárólag a hibás termék kicserélését (kijavítását) igényelheti.

A termék akkor hibás, ha nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban foglalt tulajdonságokkal. A termék hibáját ebben az esetben a Vevőnek kell bizonyítania.

A termékszavatossági igény a forgalomba hozataltól számított 2 éven belül érvényesíthető. A gyártó/forgalmazó csak akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettsége alól ha bizonyítja, hogy a terméket nem üzleti tevékenység körén belül gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy a hiba a tudomány és technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető, vagy a termék hibája jogszabály, illetve kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak/forgalmazónak elegendő egy okot bizonyítania.

A kellékszavatossági, illetve termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető.

C) A 151/2003(IX.22.) Kormány rendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozóan 10.000 forint eladási ár felett 1 év kötelező jótállást (hétköznapi nevén garancia) ír elő.

Vevő a szerződés teljesítésétől számított 1 éven belül jótállási igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben (feltéve, ha a Korm. rendelet értelmében fogyasztónak minősül).

A Szolgáltató csak abban az esteben mentesül a jótállási kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Jótállási igényét a Vevő a kellékszavatosságnál kifejtettek szerint érvényesítheti, azzal a kivétellel, hogy a tartós fogyasztási cikk hibája esetén az átvételtől számított 3 munkanapon belül érvényesített csereigény esetén a terméket kicseréljük (ha a termék a Szolgáltató üzletében/raktárában rendelkezésre áll).

Ugyanazon hiba miatt Vevő kellékszavatossági és jótállási igényt egyszerre nem érvényesíthet. A jótállásból fakadó jogok azonban a Vevőt a kellékszavatosság és termékszavatosság útján érvényesíthető jogosultságaitól függetlenül megilletik.

D) A 151/2003(IX.22.) Kormány rendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozóan 10.000 forint eladási ár alatt nem írja elő az 1 év kötelező jótállást (hétköznapi nevén garancia).

Szolgáltató önkéntesen a 10.000 forint alatti termékekre 6 hónap jótállást vállal (kivétel a kézműves termék, és az egyedi megrendelésre készült termék).

Vevőt  a 10.000 forint alatti termék vásárlása esetén is megilleti a kellékszavatossági jog.

Egyedi, vagy külön rendelésre készült termékek vásárlása esetén a jogszabály rendelkezése szerint a Vevőt nem illeti meg az indoklás nélküli elállási jog.

Szerződési feltételek / Fizetés, számlakiállítás

A) A rendelési folyamat befejezése után a Vevő választhat banki átutalás vagy utánvétel történő fizetés módok közül.

A Vásárló a fizetési módokról és azok költségéről a http://www.bbgarden.eu/szallitas_fizetes fejezetcím alatt tájékozódhat.

B) Banki átutalással történő fizetés esetén díjbekérő kiállítása után a pénzügyi művelet feldolgozó cég:

K&H Bank (1095 Budapest, Lehner Ödön Fasor 9., tel: 061/20/30/70/335-3355)

Bankszámlaszám: Balasáné Ocskó Szilvia 10401165-77505351-51491009

C) A termék kifizetésével kapcsolatban a Vásárló érdekkörében felmerülő összes költség –

különösen, de nem kizárólag a tranzakciós illetéket, nem magyarországi banknál vezetett

bankszámláról való utalás költsége vagy banki készpénzbefizetés költsége - minden esetben a Vevőt terheli.

D) A Vevő a megrendelés és az ÁSZF-ben leírtak elfogadásával kifejezetten hozzájárul, hogy a webáruház által kiállított elektronikus számlát befogadja. Papír alapú számlát csak a Vevő külön kérésére állítunk ki, melyet a Vevő által rendelt termék csomagjában postázunk. A kérést a termék megrendelésekor, a megjegyzés rovatban kell feltüntetni.

E) A www.bbgarden.eu webáruházban a feltüntetett árak forintban értendők, áfát nem tartalmaznak a Szolgáltató alanyi adómentessége miatt (a bruttó és nettó ár megegyezik).

Szerződési feltételek / Szállítás, termék átvétel

A) Vevő többféle, különböző díjszabású szállítási mód közül választhat a termék megvásárlása során. A pontos díjszabásról és a szállítási feltételekről a  http://www.bbgarden.eu/szallitas_fizetes fejezetcím alatt tájékozódhat.
A törékeny kerámia termékek esetén, ha nem a törékeny szállítási módot választja abban az esetben sérülés esetén felelősséget a termékre nem tudunk vállalni.

B) A Vevő köteles a rendelést az értesítés kézhezvételétől számított 10 napon belül átvenni. A rendelés átvételéhez a Vevőnek be kell mutatnia a rendelés visszaigazolását vagy az átvételi értesítést, valamint valamilyen, közigazgatási hatóság által kiadott, érvényes fényképes azonosító okmányt (pl.útlevél, személyi igazolvány, vagy jogosítvány). Amennyiben a Vásárló nem veszi át rendelését az átvételi értesítő kézhezvételétől számított 10 napon belül, a webáruház fenntartja magának a jogot, hogy a szerződéstől elálljon. Ebben az esetben a Vásárló az esetlegesen kifizetett vételárról megfelelő összegű jóváírást kap - eltérő megállapodás hiányában - az eredeti fizetés formájában (azaz jóváírás a hitelkártyára vagy ajándékkártyára, számlára visszautalás, illetve készpénz visszafizetés).

C) Szolgáltató értékesítést és házhozszállítást kizárólag Magyarország területén végez, a megrendeléskor megadott (magyarországi) címre.

A terméket utánvétel esetén a megrendelést követően, banki átutalás esetén a vételár számlára érkezését követően 24 órán belül – hétköznapokon - átadjuk logisztikai partnerünknek. A feladásról a Vásárlót újabb e-mailben tájékoztatjuk.

D) Küldeménye(i) felől – szükség esetén - az alábbi elérhetőségeken érdeklődhet:

Telefonon: +36-70-329-8230, +36-70-329-9390, email-ben: info@bbgarden.eu

A küldemény nyomon követhetőségének a lehetőségéről a feladás értesítő emailben küldünk pontos tájékoztatást (csomagazonosítószám, weboldal).

Szerződési feltételek / Jogorvoslat

A) Szóbeli panasz

Szóbeli panasznak minősül a helyben, azaz az üzletben tett panasz, a telefonon, vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás (pl. skyp, messenger, videóüzenet,) felhasználásával közölt panasz. A szóbeli panaszt Szolgáltatónak azonnal meg kell vizsgálnia, és szükség szerint orvosolnia kell. Ha a Vevő a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása valamilyen okból nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni, telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni.

B) Írásbeli panasz

Az írásbeli panaszt a Szolgáltató a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban, érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltatónak kötelessége megindokolni.

Az írásbeliség követelményének levél, e-mail, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

A Szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

C) A vevő panaszával elsődlegesen a Szolgáltatóhoz fordulhat a következő elérhetőségeken:

Telefon: +36-70-329-9390, +36-70-329-8230

Email: info@bbgarden.eu

Levélben: Balasáné Ocskó Szilvia, 6044 Kecskemét-Hetényegyháza, Úrihegy tanya 193/B.

D) A panasz elutasítása esetén a Szolgáltatóval szemben felmerülő vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából a Vevő a békéltető testület eljárását kezdeményezheti.

A Szolgáltató székhelye szerinti illetékes békéltető testület:

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Levelezési cím: 6001 Kecskemét Pf. 228.

Telefonszáma: (76) 501-525; (76) 501-532; (70) 702-8403

Fax száma: (76) 501-538

Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna

Honlap cím: www.bacsbekeltetes.hu

E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

Az eljárás megindításához a kérelemben az alábbiakat szükséges feltüntetni:

-          a fogyasztó, azaz a kérelem benyújtójának nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,

-          a panasszal érintett vállalkozás nevét, székhelyét,

-          a panasz rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait, (itt különösen fontos hivatkozni minden az ügy lényegét érintő írásbeli dokumentumra, szerződésre, szállítólevélre, számlára, átvételi elismervényre stb.); a dokumentumokat csatolni kell a kérelemhez,

-          a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a vállalkozóval megpróbálta a vitás kérdést közvetlenül tisztázni,

-          az ügy eldöntésére irányuló kifejezett indítványt.

E)  Az Európai Bizottság egy internetes felületet, az online vitarendezési platformot (OVR platform) működtet azon fogyasztók számára, akik panasszal kívánnak élni az általuk online vásárolt termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban, és fel szeretnének kérni egy semleges harmadik felet, azaz egy alternatív vitarendezési testületet a panasz kezelésére.

Az OVR platform az alábbi linken érhető el:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU

Az online vitarendezés az Európai Unió valamennyi tagállamában, Izlandon, Norvégiában és Liechtensteinbe érhető el.

Egyéb rendelkezések

1. A termékekről írt kritikák és egyéb kapcsolódó vélemények minden esetben a felhasználók álláspontját tükrözik, tartalmukért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A Szolgáltató fenntartja a jogot a politikai, a közízlést, üzleti érdekeit vagy törvényt sértő vélemények törlésére.

2. Megrendelésével kapcsolatos bármilyen kérdésével, észrevételével forduljon a Szolgáltatóhoz a info@bbgarden.eu email címen, illetve a 06-70-329-9390, 06-70-329-8230 telefonszámon (munkanapokon 08:00-17:00 között).

3. Vevő további hasznos információkat a https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/nyitolap oldalon kaphat.

4. Jelen szerződés 2020. szeptember 04-től visszavonásig és/vagy módosításáig hatályos. Rendelkezéseit csak a hatálybalépését követően kötött szerződésekre kell alkalmazni, korábbi szerződésekre a hatályba lépést megelőző általános szerződési feltételek rendelkezései az irányadók.

Adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelési nyilatkozat

Az adatkezelő adatai, elérhetősége

Név: Balasáné Ocskó Szilvia egyéni vállalkozó (továbbiakban Szolgáltató)

Székhely: 6044 Kecskemét-Hetényegyháza, Úrihegy tanya 193/B

Képviselő: Balasáné Ocskó Szilvia

A bejegyző bíróság megnevezése: Kecskemét Megyei Jogú Város jegyzője, mint Cégbíróság

Adószáma: 66636267-1-51

Telefon: +36-70-329-8230

Email: bbgarden14@gmail.com

 

Az adatfeldolgozó neve, címe

Név: Peller Endre egyéni vállalkozó

Székhely: 1092 Budapest, Ráday utca 60.

Nyilvántartási szám: 6617263

Telefon: 06-70-933-4304

Email: info@viltor.hu

 

Adattovábbítással érintett cégek neve, címe

Név: Magyar Posta Zrt. (MPL Futárszolgálat)

Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

Cégjegyzékszám: 01-10-042463

Telefon: 06-1-767-8282

Email: ugyfelszolgalat@posta.hu

 

Név: Sprinter Futárszolgálat (PickpackPont)

Székhely: 1097 Budapest, Táblás utca 39.

Cégjegyzékszám: 01-09-660447

Telefon: 06-1-881-2615

Email: info@sprinter.hu

 

Név: FoxPost Zrt

Székhely: 3200 Gyöngyös, Batsányi utca 9.

Cégjegyzékszám:10-10-020309

Telefon: 06-1-999-0369

www.foxpost.hu/kapcsolat

A www.bbgarden.eu webáruház számára kiemelt fontosságú cél az áruházban vásárlók és regisztrálók által rendelkezésre bocsájtott személyes adatok védelme, a látogatók információs önrendelkezési jogának biztosítása.

Szolgáltató elkötelezi magát a regisztrálók személyes adatainak oly módon történő kezelése mellett, amely a vonatkozó hatályos jogszabályoknak, az azokban foglalt adatvédelmi alapelveknek és tételes jogszabályi előírásoknak eleget téve járul hozzá az üzemeltett elektronikus alkalmazások biztonságos használatához.

Szolgáltató a regisztrálók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más ajánlások érvényre juttatásához szükségesek.

Fenntartja magának a jogot jelen nyilatkozat megváltoztatására.

A nyilatkozat kialakítása során figyelembe vettük a vonatkozó hatályos jogszabályokat, illetve a fontosabb nemzetközi ajánlásokat, különös tekintettel az alábbiakra:

- a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 európai parlamenti és tanácsi (EU) rendelet (általános adatvédelmi rendelet),

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
- az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény,

- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény.

Amennyiben úgy érzi, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltakon túlmenően további kérdése lenne, vagy problémája merülne fel, illetve olyan észrevételt tenne, amely a nyilatkozat alapján számára nem vagy nem teljesen egyértelmű, illetve magyarázatra szorul, kérjük, lépjen kapcsolatba a Szolgáltatóval az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

e-mail címen: bbgarden14@gmail.com

tel: +36-70-329-8230

Aki a www.bbgarden.eu webáruházában regisztrálja magát, a jelen Adatvédelmi nyilatkozat megismeréséről és elfogadásáról nyilatkozni köteles.

Adatvédelmi nyilatkozat

Szolgáltató a webáruházban regisztrálók és regisztráció nélkül vásárlók által megadott adatokat kizárólag a megrendelés teljesítése, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása céljából tárolja. A honlapon regisztrálók adatait harmadik fél részére nem adja át, kivéve a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozóként közreműködő futárszolgálatot, amely a webáruháztól kapott adatokat semmilyen formában nem jogosult felhasználni, tárolni, illetve harmadik fél részére tovább adni.

A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

Az adatkezelés célja: webáruházban regisztráló személyek azonosítása, webáruház üzemeltetéséhez kapcsolódó adatbázis kezelése

Az adatkezelés jogalapja: az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a.

A kezelt adatok köre: név, állandó lakhely (tartózkodási hely), e-mail cím, telefonszám

Az adatkezelés időtartama: a teljesítés évének utolsó napjától számított 5 év, a számviteli bizonylatok vonatkozásában 8 év.

A személyes adatok tárolásának módja

A www.bbgerden.eu számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helye, szervere a székhelyén (6044 Kecskemét-Hetényegyháza, Úrihegy tanya 193/B), az adatfeldolgozó szervere pedig a 1092 Budapest, Ráday utca 60. alatt találhatók meg.

Az érintett jogai, jogorvoslati lehetősége

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, a jogszabályi feltételek fennállása esetén pedig kérheti személyes adataihoz való hozzáférést, személyes adatainak helyesbítését, – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését vagy korlátozását, valamint tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen.

Az érintett kérelmére a Szolgálató tájékoztatást ad az általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, valamint az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az érintettel szemben a webáruház felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. A webáruház mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő, továbbá nem téríti meg a kárt, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Az érintett személy jogorvoslatért, panasszal a területileg illetékes bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat:

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 36 (1) 391-1400

Telefax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Alapfogalmak

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ELVEK

A személyes adatok

-        kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);

-        gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);

-        az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);

-        pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);

-        tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);

-        kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

Vásárlási tudnivalók

Rendelés menete

1. A megrendelések leadása a www.bbgarden.eu elektronikus áruházban a webáruházban, telefonon és emailben lehetséges. A webáruház termékeinek megvásárlása regisztrációhoz nem kötött. A Szolgáltató a rendeléssel kapcsolatos tájékoztatást elektronikus úton küldi meg a Vevő részére.

Rendelés menete:

-          a www.bbgarden.eu webáruházban a vásárlás előzetes regisztrációhoz nem kötött.

-          Válassza ki a megvásárolni kívánt terméket, és nyomja meg a kosár gombot (a részletek gombra kattintva az adott termékről kap részletes információt)

-          Amennyiben több terméket nem kíván vásárolni, nyomja meg a pénztár gombot

-          Amennyiben korábban regisztrált a webáruházban, akkor az ott megadott email címmel és jelszóval lépjen be. Amennyiben nem regisztrált akkor használja a regisztráció nélkül vásárolok gombot.

-          Válassza ki a kívánt szállítási módot (Választható szállítási mód részletek alatt megtekintheti az összes választható szállítási módot és azok költségeit).

-          Válassza ki a kívánt fizetési módot (utánvétel vagy elektronikus fizetés)

-          Adja meg a szállítási adatokat (a pontatlanul megadott adatokból erdő kárért a felelősség a Vevőt terheli).

-          Jelölje be, hogy magánszemélyként, vagy cégként, egyéni vállalkozóként vásárol. (Cégeknek, egyéni vállalkozóknak az adószám megadása kötelező!)

-          Adja meg a számlázási adatokat. Amennyiben a számlázási adatok megegyeznek a szállítási adatokkal, abban az esetben nem kell újra megadni az adatokat, elég a négyzetet bejelölni.

-          Amennyiben a rendeléssel kapcsolatosan bármilyen jellegű megjegyzése van (pl. szállítás későbbi időpontban, stb.), azt a megjegyzés rovatban tüntesse fel.

-          A kosárba helyezett termékek megrendelésével és a jelölőnégyzet bepipálásával Ön elfogadja az áruház vásárlásra, garanciára, valamint a személyes adatok védelmére vonatkozó irányelveit!

A rendelések feldolgozása:

-          A megrendelések feldolgozása folyamatos.

-          A megrendeléseket 48 órán belül visszaigazoljuk.

-          A megrendeléseket a visszaigazolást követően 1-3 munkanapon belül postázzuk.

A visszaigazolás minden esetben tartalmazza a Vevő által választott átvételi és fizetési módot, a rendelés értékét, a szállítási feltételeket, a termék(ek) megnevezését és darabszámát, valamint a Vevő adatait.

Amennyiben a visszaigazolás -mely tartalmazza a megrendelés feltételeit- nem érkezik meg, a Vevő mentesül az ajánlati kötöttség alól.

A megrendelés interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül melynek tartalma iktatásra, archiválásra kerül és utólagosan hozzáférhető, visszakereshető. Az iktatási szám minden esetben a megrendelés azonosítószáma.

A www.bbgarden.eu elektronikus áruházban az árak forintban értendők. Mivel a Szolgáltató alanyi adómentes, ezért a termékek nettó és bruttó ára megegyezik. A vételár áfát nem tartalmaz.

A Szolgáltató internetes csomagküldő tevékenységet kizárólag Magyarország területén végez.

2. Szolgáltató a megrendelt terméket a visszaigazolást követő 1-3 munkanapon belül a Vevő által választott szállítási módon postázza.

Ha a Szolgáltató a megadott határidőn belül nem teljesíti a rendelést, a Vevő jogosult a szerződéstől elállni.

Amennyiben a rendelés teljesítése nem lehetséges, úgy a Szolgáltató erről a Vevőt haladéktalanul tájékoztatja, valamint az előre kifizetett ellenértéket haladéktalanul, de legkésőbb 14 munkanapon belül visszautalja.

A pénz visszautalással kapcsolatban a Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli.

3. A Szolgáltató mindent megtesz a weboldalon található információk pontosságának fenntartása, illetve a készletinformációk naprakészségének érdekében. Amennyiben a szerződés létrejöttének pillanatában a Szolgáltató kereskedelmi partnere, mint a Szolgáltatón kívüli harmadik személy tevékenysége folytán a Szolgáltató által előre nem látható okból a teljesítés lehetetlenné válik, a lehetetlenülés beállta nem teszi a Szolgáltató ajánlatát alkalmassá arra, hogy a Vevőt megtévessze, mivel a Szolgáltató az ajánlat megtételekor a beszerezhetőségi adatok tekintetében a legjobb tudomása szerint járt el.

Fizetés, számlakiállítás

A) A rendelési folyamat befejezése után a Vevő választhat banki átutalás vagy utánvétel történő fizetés módok közül.

A Vásárló a fizetési módokról és azok költségéről a http://www.bbgarden.eu/szallitas_fizetes fejezetcím alatt tájékozódhat.

B) Banki átutalással történő fizetés esetén díjbekérő kiállítása után a pénzügyi művelet feldolgozó cég:

K&H Bank (1095 Budapest, Lehner Ödön Fasor 9., tel: 061/20/30/70/335-3355)

Bankszámlaszám: Balasáné Ocskó Szilvia 10401165-77505351-51491009

C) A termék kifizetésével kapcsolatban a Vásárló érdekkörében felmerülő összes költség –

különösen, de nem kizárólag a tranzakciós illetéket, nem magyarországi banknál vezetett

bankszámláról való utalás költsége vagy banki készpénzbefizetés költsége - minden esetben a Vevőt terheli.

D) A Vevő a megrendelés és az ÁSZF-ben leírtak elfogadásával kifejezetten hozzájárul, hogy a webáruház által kiállított elektronikus számlát befogadja.

E) A www.bbgarden.eu webáruházban a feltüntetett árak forintban értendők, áfát nem tartalmaznak a Szolgáltató alanyi adómentessége miatt (a bruttó és nettó ár megegyezik).

Szállítás és termék átvétel

A) Vevő többféle, különböző díjszabású szállítási mód közül választhat a termék megvásárlása során. A pontos díjszabásról és a szállítási feltételekről a  http://www.bbgarden.eu/szallitas_fizetes fejezetcím alatt tájékozódhat.

B) A Vevő köteles a rendelést az értesítés kézhezvételétől számított 10 napon belül átvenni. A rendelés átvételéhez a Vevőnek be kell mutatnia a rendelés visszaigazolását vagy az átvételi értesítést, valamint valamilyen, közigazgatási hatóság által kiadott, érvényes fényképes azonosító okmányt (pl.útlevél, személyi igazolvány, vagy jogosítvány). Amennyiben a Vásárló nem veszi át rendelését az átvételi értesítő kézhezvételétől számított 10 napon belül, a webáruház fenntartja magának a jogot, hogy a szerződéstől elálljon. Ebben az esetben a Vásárló az esetlegesen kifizetett vételárról megfelelő összegű jóváírást kap - eltérő megállapodás hiányában - az eredeti fizetés formájában (azaz jóváírás a hitelkártyára vagy ajándékkártyára, számlára visszautalás, illetve készpénz visszafizetés).

C) Szolgáltató értékesítést és házhozszállítást kizárólag Magyarország területén végez, a megrendeléskor megadott (magyarországi) címre.

A terméket utánvétel esetén a megrendelést követően, banki átutalás esetén a vételár számlára érkezését követően 24 órán belül – hétköznapokon - átadjuk logisztikai partnerünknek. A feladásról a Vásárlót újabb e-mailben tájékoztatjuk.

D) Küldeménye(i) felől – szükség esetén - az alábbi elérhetőségeken érdeklődhet:

Telefonon: +36-70-329-8230, +36-70-329-9390, email-ben: bbgarden14@mail.com

A küldemény nyomon követhetőségének a lehetőségéről a feladás értesítő emailben küldünk pontos tájékoztatást (csomagazonosítószám, weboldal).

A weboldal sütiket (cookie) használ az alapvető működés, valamint a jobb felhasználói élmény eléréséhez. Az oldal használatával elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket, valamint az Adatvédelmi tájékoztatót. A süti beállítások igény esetén bármikor megváltoztathatók a böngésző beállításaiban.

+36703298230 info@bbgarden.eu